Disclaimer en Privacyverklaring Sole Leone 

Disclaimer van aansprakelijkheid

Sole Leone is de eigenaar van de sites edelsteneninfo.nl en soleleone.nl. Er wordt veel aandacht en de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite besteed. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.

Het is mogelijk dat deze websites technische onvolkomenheden en andere fouten vertonen.

Het gebruiken van of browsen op deze website gebeurt op jouw eigen risico. Deze websites worden jou 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' aangeboden, zonder garantie van welke aard dan ook.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze websites is het helaas mogelijk dat de informatie die op deze site gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.


Intellectueel eigendomsrecht

Op al deze internetpagina’s weergegeven informatie, afbeeldingen, podcasts en video’s worden beschermd door het auteursrecht. Dit betekent dat deze items niet zonder schriftelijke toestemming van Sole Leone (of andere eigenaar) mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt. (zie ook algemene voorwaarden).


Privacy Policy 

Sole Leone en haar medewerkers doen er alles aan om jouw privacy te beschermen wanneer je een bezoek brengt aan onze website edelsteneninfo.nl. Tegelijkertijd willen we onze informatie over educatie zo goed en persoonlijk mogelijk te maken en om jouw reserveringen, bestelling of inschrijving te kunnen verwerken. Sole Leone verwerkt dan ook persoonsgegevens hiervoor en wij gaan hier zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Volg je een o.a. een cursus, praktijkles, workshop, webinar, online module en/ of een complete opleiding in samenwerking met de World Gem Foundation dan zijn we verplicht (persoons)gegevens aan je te vragen. Daarmee kunnen we je bereiken en de juiste gegevens op onze correspondentie en een uiteindelijk certificaat of diploma zetten. Wij houden ons daarbij aan de Europese privacywet ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Wij zullen zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens van jou omgaan. 

De soorten gegevens die we verzamelen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch om een bestelling, deelname, planning of reservering concreet te maken.


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Sole Leone analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Sole Leone verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze educatie en service optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als jij van onze website gebruik maakt.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Deze disclaimer en Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14 mei 2024